Obchodní podmínky

Reklamační řád

Záruka na zboží je poskytována po dobu 24 měsíců ode dne prodeje při dodržení platných reklamačních podmínek a správných podmínek používání. (Výjimku tvoří zboží, které bylo vyrobeno do roku 2002. Na to se vztahuje záruka 6 měsíců ode dne prodeje.)

Reklamace se uplatňují na adrese provozovny U Pejřárny 1043/4B Praha 4, 142 00 osobně, nebo zaslání zboží na tuto adresu. Cenu za zaslání zboží na naši adresu hradí zákazník.

Reklamační nároky se nevztahují zejména na:

 • modely rozmontované zákazníkem
 • nekompletní modely
 • mechanicky poškozené součástky (vyjma výrobní vady materiálu – v lomu patrné bublinky, nedolitky apod.)
 • modely ucpané cizím tělesem (korálek, ložisková kulička apod.) nebo poškozené vystřelením prasklé, znečištěné nebo nevhodné kuličky
 • běžné provozní opotřebení

Informace o cenách

Ceny produktů jsou zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.anareus.cz nebo na tištěném ceníku v provozovně společnosti. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Objednávání zboží

Zboží lze objednat následujícími způsoby:

 • e-mailem
 • telefonicky
 • přes webové stránky (při objednání přes www stránky je uživatel e-mailem průběžně informován o stavu objednávky)

Při odeslání objednávky je nutné napsat příslušné kódy zboží - bez nich nemůže být objednávka správně vyřízena.

Stavy objednávky:

 • přijata objednávka byla přijata ke zpracování
 • nekompletní zboží není skladem, zákazník je informován o časové dostupnosti zboží
 • čeká na platbu – zboží čeká na zaplacení bankovním převodem
 • příprava na expedici zboží se připravuje k expedici
 • částečně expedována objednávka byla vyřízena pouze částečně
 • expedována zboží bylo odesláno
 • zrušena objednávka byla stornována

Expedice zboží

Expedice zboží probíhá v co nejkratším čase. Je-li zboží skladem tak většinou nejdéle do dvou pracovních dnů.

Balné

Balné naše společnost zákazníkům neúčtuje.

Osobní odběr

Zboží je možné odebrat osobně v provozovně U Pejřárny 1043/4B, Praha 4.

Dodávka Českou poštou

Při objednání dodávky Českou poštou je k ceně zboží počítáno poštovné dle tarifů České pošty. Doklady o zboží (daňový doklad a případně záruční list) jsou přiloženy v zásilce.

Pokud je cena dodávaného zboží vyšší než 3000 Kč (platí pro ČR) nebo 150 EUR (Evropa) je doprava zboží k zákazníkovi zdarma.

Dodávka spediční firmou GLS

Při objednání dodávky spediční firmou je GLS k ceně zboží počítána částka za přepravu zboží dle tarifů společnosti GLS. Dodávka je doručena zákazníkovi druhý den po odeslání. Doklady o zboží (daňový doklad a případně záruční list) jsou přiloženy v zásilce.

Pokud je cena dodávaného zboží vyšší než 3000 Kč (platí pro ČR) nebo 150 EUR (Evropa) je doprava zboží k zákazníkovi zdarma.


Storno objednávky

Objednávku je možné stornovat do okamžiku, kdy byla expedována. Pokud nedojde k převzetí zboží zákazníkem, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady, které vznikly společnosti vrácením zboží.


Odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu.

Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky. Odstoupení od smlouvy není možné v případě osobního vyzvednutí zboží na prodejně.

Pro dodržení 14 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu Anareus CZ, s.r.o., U Pejřárny 1043/4B, Praha 4, 142 00, případně mailem na adresu airsoft@anareus.cz. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Anareus CZ, s.r.o. obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

Anareus CZ, s.r.o. může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív.

Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem zrušena.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou nebo spediční službou (ne na dobírku) na adresu Anareus CZ, s.r.o., U Pejřárny 1043/4B, Praha 4, 142 00. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Vrácené zboží musí být v originálním obalu, nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení nekompletního, poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může Anareus CZ, s.r.o. uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Částka za vrácené zboží bude poukázána stejným způsobem platby, jako byla platba uskutečněna. V případě platby na dobírku bude platba poukázána bankovním převodem.


Platební podmínky

Platba v hotovosti

 • na provozovně U Pejřárny 1043/4B, Praha 4
 • přepravci při převzetí zboží (na dobírku)

Platba bankovním převodem

 • na proforma fakturu - předem
  Platba se realizuje na základě proforma faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je Vaše platba připsána na náš účet, je zboží ihned expedováno. Pokud není úhrada proforma faktury provedena v době splatnosti, Vaše objednávka je zrušena. K zásilce je přiložen daňový doklad, na kterém je uvedeno, že částka byla uhrazena zálohově.
 • do výše kreditu pro odběr zboží
  Stálým obchodním partnerům nabízíme možnost sjednání kreditu pro odběr zboží na fakturu. Výše kreditu závisí na výši odběrů za předcházející období. Kredit musí být kryt vlastní blankosměnkou, vystavenou kupujícím ve prospěch prodávajícího. Tyto podmínky jsou smluvně zakotveny v dodatku dealerské smlouvy. Splatnost faktur v rámci kreditu stanovujeme individuálně.

Platba zboží při objednávce z ciziny

Chce-li zákazník objednané zboží odeslat do ciziny, je nutné zboží zaplatit předem na základě proforma faktury bankovním převodem na účet společnosti. Do ciziny zboží odesíláme výhradně službou GLS.

Platba platební kartou

Platební kartou lze platit:

 • Osobně při vyzvednutí zboží na prodejně U Pejřárny 1043/4B, Praha 4, 142 00
 • Při předání zásilky GLS (nemůžeme garantovat, všichni řidiči nemají terminál k dispozici)
 • On-li při odeslání objednávky přes internetové stránky společnosti

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu airsoft@anareus.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Provozovatel eshopu :

Anareus CZ, s.r.o.
Feřtekova 541
Praha 8 181 00
: 257 79 613
DIČ: CZ25779613
Krajský obchodní soud v Praze oddíl C, vložka 69519, datum zápisu 13.7.1999


Novinky

Naši partneři